Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

SLOV COUPON, a.s.

IČO:  30 842 000
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku SLOV COUPON, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.09.2016 - stále trvá