Marián Konárik má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marián Konárik priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marián Konárik nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

IH company s.r.o.

IČO:  47 037 237
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah Marián Konárik ku IH company s.r.o.
   Konateľ   06.06.2016 - stále trvá

Infini s.r.o.

Vzťahy Marián Konárik ku Infini s.r.o.
   Konateľ   30.09.2016 - 29.06.2017
   Konateľ   30.09.2016 - 20.06.2017

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah Marián Konárik ku KK Company, s.r.o.
   Konateľ   26.01.2017 - stále trvá

PROFI Trading, s.r.o.

Vzťahy Marián Konárik ku PROFI Trading, s.r.o.
   Konateľ   21.01.2017 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.01.2017 - stále trvá