Mgr. Petra Gabrišová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mgr. Petra Gabrišová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mgr. Petra Gabrišová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Oriolo s. r. o.

IČO:  45 975 205
Adresa:  Zelená 2, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Mgr. Petra Gabrišová ku Oriolo s. r. o.
   Likvidátor   09.01.2015 - stále trvá

Precision Tech Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  34 136 142
Adresa:  Devínska cesta, Stupava, 90031, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Mgr. Petra Gabrišová ku Precision Tech Slovakia, spol. s r.o.
   Likvidátor   30.09.2014 - stále trvá

Revitalizačný fond, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 25.05.2007
Vzťah Mgr. Petra Gabrišová ku Revitalizačný fond, s.r.o.
   Likvidátor   25.05.2007 - 18.02.2015

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťahy Mgr. Petra Gabrišová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Správca reštrukturalizačného konania   24.10.2014 - 30.05.2015
   Správca reštrukturalizačného konania   24.10.2014 - 20.10.2015