Ing. Jana Špavelková má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Špavelková priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Špavelková nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

HUMAR, s.r.o.

IČO:  35 832 738
Adresa:  Vajnorská 8/A, Bratislava, 83103, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Ing. Jana Špavelková ku HUMAR, s.r.o.
   Konateľ   09.06.2009 - stále trvá

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah Ing. Jana Špavelková ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   13.08.2015 - stále trvá