Ing. Roman Florian má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Roman Florian priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Roman Florian nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

J&T Global Finance III, s. r. o.

Vzťah Ing. Roman Florian ku J&T Global Finance III, s. r. o.
   Konateľ   23.04.2013 - stále trvá

J&T Global Finance V., s. r. o.

Vzťah Ing. Roman Florian ku J&T Global Finance V., s. r. o.
   Konateľ   10.10.2014 - stále trvá

J&T Global Finance VI., s.r.o.

Vzťah Ing. Roman Florian ku J&T Global Finance VI., s.r.o.
   Konateľ   27.02.2016 - stále trvá

J&T IB and Capital Markets, a. s., organizačná zložka

Vzťahy Ing. Roman Florian ku J&T IB and Capital Markets, a. s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   21.03.2012 - stále trvá
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   21.03.2012 - stále trvá