František Paller má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má František Paller priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má František Paller nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ISTOLCO s.r.o.

Vzťahy František Paller ku ISTOLCO s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.08.2016 - stále trvá
   Konateľ   06.08.2016 - stále trvá

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah František Paller ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.2014 - stále trvá

LEGALESE s. r. o.

Vzťahy František Paller ku LEGALESE s. r. o.
   Konateľ   19.03.2014 - 21.03.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.03.2014 - 21.03.2017
   Konateľ   19.03.2014 - 01.03.2017

Setan s. r. o.

IČO:  46 834 494
Adresa:  Tallerova 4, Bratislava, 811 02, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťahy František Paller ku Setan s. r. o.
   Konateľ   19.02.2014 - 18.01.2016
   Konateľ   19.02.2014 - 31.12.2015