Doc. PhDr. Ivan Kmotrík má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Radničné námestie Rača s. r. o.

IČO:  36 816 868
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík ku Radničné námestie Rača s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.08.2008 - 17.12.2008