Ing. Ivan Kmotrík má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Kmotrík priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Kmotrík nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

OLYMPIC a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 14.04.2016
IČO:  31 444 326
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  22 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Kmotrík ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1993 - 23.06.2009
   Predstaventvo   23.04.2009 - 24.06.2009