Ing. Vladimír Kováčik má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Vladimír Kováčik priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Vladimír Kováčik nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

HIKOS - AKM s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 25.11.1997
IČO:  35 707 259
Adresa:  Čajakova 26, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťahy Ing. Vladimír Kováčik ku HIKOS - AKM s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.08.1997 - 24.11.1997
   Konateľ   15.08.1997 - 24.11.1997

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah Ing. Vladimír Kováčik ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1998 - 26.05.2003

REDEZ, s.r.o.

IČO:  35 702 281
Adresa:  712, Plavecký Štvrtok, 90068, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťahy Ing. Vladimír Kováčik ku REDEZ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.1997 - 16.06.1998
   Konateľ   03.02.1997 - 16.06.1998