Juraj Široký má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Juraj Široký priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Juraj Široký nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Hockey Event, a. s.

Vzťahy Juraj Široký ku Hockey Event, a. s.
   Predstaventvo   18.08.2007 - 17.03.2009
   Predstaventvo   18.08.2007 - 10.11.2008

Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 28.01.2012
Vzťahy Juraj Široký ku Slovenské diaľnice, a. s., v likvidácii
   Predstaventvo   15.04.2009 - 27.01.2012
   Likvidátor   01.01.2011 - 28.01.2012