Ing. Eva Chudícová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Eva Chudícová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Eva Chudícová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Druhá strategická, a.s.

Vzťahy Ing. Eva Chudícová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - 02.08.2016

FINASIST, a.s.

Vzťah Ing. Eva Chudícová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.01.2014 - stále trvá

POLYMEA, a.s.

IČO:  31 322 379
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah Ing. Eva Chudícová ku POLYMEA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.06.2014 - stále trvá

TP SLOVAN, s.r.o.

Vzťah Ing. Eva Chudícová ku TP SLOVAN, s.r.o.
   Konateľ   30.01.2014 - stále trvá

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah Ing. Eva Chudícová ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2015 - stále trvá