Miroslav Kurej má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Miroslav Kurej priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Miroslav Kurej nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Miroslav Kurej - MK holding

IČO:  37 095 790
Adresa:  243, Bitarová, 01004, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Miroslav Kurej ku Miroslav Kurej - MK holding
   Podnikateľ   01.11.1999 - stále trvá

MK CAR, s.r.o.

IČO:  36 438 821
Adresa:  301, Bitarová, 01004, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťahy Miroslav Kurej ku MK CAR, s.r.o.
   Konateľ   14.01.2006 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.01.2006 - stále trvá

MK SLOVAKIA, s.r.o.

Vzťahy Miroslav Kurej ku MK SLOVAKIA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.10.2009 - stále trvá
   Konateľ   15.10.2009 - stále trvá

PIVOVAR Ilava, s.r.o.

IČO:  31 621 635
Adresa:  Pivovarská 58, Ilava, 01911, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Miroslav Kurej ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2013 - stále trvá
   Konateľ   15.04.2013 - stále trvá