Ing. Anna Grellová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Anna Grellová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Anna Grellová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AMISIS, a. s.

Vzťahy Ing. Anna Grellová ku AMISIS, a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2012 - 06.08.2015
   Člen dozorného orgánu   05.09.2012 - 30.06.2015

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah Ing. Anna Grellová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2012 - stále trvá

RETRONS, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 15.05.2014
Vzťah Ing. Anna Grellová ku RETRONS, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   04.09.2012 - 14.05.2014