Mgr. Miloš Badida má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mgr. Miloš Badida priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mgr. Miloš Badida nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka

Vzťahy Mgr. Miloš Badida ku J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.11.2013 - 17.02.2014
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.11.2013 - 18.02.2014
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.11.2013 - 17.02.2014
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.11.2013 - 18.02.2014

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Mgr. Miloš Badida ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   13.05.2010 - 10.06.2014

J&T Global Finance III, s. r. o.

Vzťahy Mgr. Miloš Badida ku J&T Global Finance III, s. r. o.
   Konateľ   23.04.2013 - 04.08.2014
   Konateľ   23.04.2013 - 23.07.2014

J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.

Vzťah Mgr. Miloš Badida ku J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2015 - stále trvá

J&T SERVICES SR, s.r.o.

Vzťahy Mgr. Miloš Badida ku J&T SERVICES SR, s.r.o.
   Konateľ   09.10.2012 - 05.02.2014
   Konateľ   09.10.2012 - 30.12.2013

JTPEG Advisory, a. s.

Vzťah Mgr. Miloš Badida ku JTPEG Advisory, a. s.
   Predstaventvo   25.11.2016 - stále trvá