Ľubomír Dolinay má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ľubomír Dolinay priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ľubomír Dolinay nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

DPT Invest, s. r. o.

Vzťahy Ľubomír Dolinay ku DPT Invest, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.08.2008 - 15.12.2015
   Konateľ   14.08.2008 - 26.11.2015
   Konateľ   14.08.2008 - 15.12.2015

DREVICOM, s.r.o.

Vzťahy Ľubomír Dolinay ku DREVICOM, s.r.o.
   Konateľ   03.10.2001 - 01.12.2015
   Konateľ   03.10.2001 - 23.10.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.04.2006 - 01.12.2015

Pivovar Popper, s.r.o.

IČO:  36 399 078
Adresa:  S.Sakalovej 476, Bytča, 01401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťahy Ľubomír Dolinay ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   05.12.2012 - 07.01.2016
   Konateľ   05.12.2012 - 13.06.2016