Ing. Miroslav Gurica má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Miroslav Gurica priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Miroslav Gurica nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

GS Plazma, s. r. o.

IČO:  44 487 312
Adresa:  SNP 72/18, Nová Dubnica, 01851, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťahy Ing. Miroslav Gurica ku GS Plazma, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.11.2008 - 17.06.2013
   Konateľ   15.11.2008 - 15.06.2013
   Konateľ   15.11.2008 - 17.06.2013

PIVOVAR Ilava, s.r.o.

IČO:  31 621 635
Adresa:  Pivovarská 58, Ilava, 01911, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Ing. Miroslav Gurica ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   24.06.2003 - 27.05.2013
   Konateľ   24.06.2003 - 15.04.2013

Pivovar Popper, s.r.o.

IČO:  36 399 078
Adresa:  S.Sakalovej 476, Bytča, 01401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťahy Ing. Miroslav Gurica ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   28.06.2011 - 13.12.2012
   Konateľ   28.06.2011 - 05.12.2012