Časový priebeh hlavných udalostí osoby Ing. Jozef Gajdarík