Viera Krakovská má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Viera Krakovská priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Viera Krakovská nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 23.02.2005
IČO:  31 635 105
Adresa:  360, Brusno, 97662, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Viera Krakovská ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Konateľ   22.08.1995 - 22.02.2005

Kúpele Brusno, a.s. v reštrukturalizácii“

IČO:  31 642 314
Adresa:  Kúpeľná 1/2, Brusno, 97662, Slovenská republika
Okolie:  58 subjektov
Vzťahy Viera Krakovská ku Kúpele Brusno, a.s. v reštrukturalizácii“
   Člen dozorného orgánu   04.06.1999 - 10.05.2017
   Člen dozorného orgánu   04.06.1999 - 26.08.2011
   Člen dozorného orgánu   06.10.1999 - 30.01.2003
   Člen dozorného orgánu   10.06.2014 - 23.03.2017
   Člen dozorného orgánu   04.07.2011 - 18.06.2014

MUNTech, s.r.o.

Vzťah Viera Krakovská ku MUNTech, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   14.04.2009 - stále trvá

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vzťahy Viera Krakovská ku Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
   Predstaventvo   07.12.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   01.09.2002 - 28.09.2006
   Predstaventvo   01.09.2002 - 01.09.2006
   Predstaventvo   24.03.2011 - 01.04.2015
   Predstaventvo   07.12.2007 - 12.04.2011