Ing. Ivan Fraňo má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Fraňo priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Fraňo nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Pivovar Popper, s.r.o.

IČO:  36 399 078
Adresa:  S.Sakalovej 476, Bytča, 01401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Fraňo ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   24.06.2003 - 07.03.2011
   Konateľ   24.06.2003 - 11.04.2011

RTD, spol. s r.o.

IČO:  31 320 473
Adresa:  Závodského 49, Žilina, 01004, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Fraňo ku RTD, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.08.1994 - 05.09.1999
   Konateľ   08.08.1994 - 05.09.1999