Ing. Karol Konárik má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Karol Konárik priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Karol Konárik nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Infini s.r.o.

Vzťahy Ing. Karol Konárik ku Infini s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.10.2011 - stále trvá
   Konateľ   21.10.2011 - 30.09.2016
   Konateľ   21.10.2011 - 13.12.2016

Pivovar Popper, s.r.o.

IČO:  36 399 078
Adresa:  S.Sakalovej 476, Bytča, 01401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťahy Ing. Karol Konárik ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   08.03.2011 - 05.12.2012
   Člen dozorného orgánu   08.03.2011 - 13.12.2012

STEFE Banská Bystrica, a.s.

Vzťahy Ing. Karol Konárik ku STEFE Banská Bystrica, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 11.08.2016
   Člen dozorného orgánu   30.04.2015 - 30.06.2016