Ing. Gustav Schnierer má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Gustav Schnierer priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Gustav Schnierer nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

MartiSlavia a.s.

  Spoločnosť zanikla 24.07.2013
IČO:  35 945 672
Adresa:  Panenská 13, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťahy Ing. Gustav Schnierer ku MartiSlavia a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.2005 - 15.10.2007
   Člen dozorného orgánu   15.07.2005 - 24.10.2012
   Člen dozorného orgánu   22.09.2012 - 23.07.2013

Renesco a.s.

IČO:  36 718 491
Adresa:  Panenská 13, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Ing. Gustav Schnierer ku Renesco a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.12.2006 - 02.03.2007
   Člen dozorného orgánu   28.12.2006 - 19.03.2007
   Predstaventvo   03.03.2007 - 13.12.2011
   Predstaventvo   03.03.2007 - 30.12.2011

Skanska SK a.s.

IČO:  31 611 788
Adresa:  Krajná 29, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  92 subjektov
Vzťah Ing. Gustav Schnierer ku Skanska SK a.s.
   Predstaventvo   03.08.1994 - 06.11.1997

TuCon, a. s.

Vzťahy Ing. Gustav Schnierer ku TuCon, a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.08.2009 - 02.12.2009
   Člen dozorného orgánu   18.08.2009 - 22.10.2009
   Predstaventvo   19.06.2009 - 29.09.2009
   Predstaventvo   19.06.2009 - 18.08.2009
   Člen dozorného orgánu   21.07.2010 - 21.01.2011
   Člen dozorného orgánu   21.07.2010 - 20.12.2010

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah Ing. Gustav Schnierer ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Predstaventvo   11.08.1993 - 04.12.2001

VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.

IČO:  35 818 212
Adresa:  Panenská 13, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  35 subjektov
Vzťahy Ing. Gustav Schnierer ku VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.
   Predstaventvo   14.12.2007 - 05.01.2010
   Predstaventvo   11.01.2008 - 11.12.2009
   Predstaventvo   14.12.2007 - 06.02.2008
   Predstaventvo   14.08.2001 - 10.05.2005
   Predstaventvo   31.03.2004 - 11.07.2007
   Predstaventvo   10.03.2005 - 04.07.2007
   Predstaventvo   14.08.2001 - 21.07.2002
   Predstaventvo   14.08.2001 - 15.04.2004