JUDr. Monika Maršáleková má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUDr. Monika Maršáleková priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUDr. Monika Maršáleková nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

IH company s.r.o.

IČO:  47 037 237
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťahy JUDr. Monika Maršáleková ku IH company s.r.o.
   Konateľ   05.11.2013 - 20.07.2016
   Konateľ   05.11.2013 - 06.06.2016

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah JUDr. Monika Maršáleková ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.02.2017 - stále trvá

KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.

IČO:  47 059 311
Adresa:  Kálov 358/19, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťahy JUDr. Monika Maršáleková ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.09.2013 - stále trvá
   Konateľ   04.09.2013 - 13.09.2016
   Konateľ   04.09.2013 - 17.07.2016

MHC HRON s.r.o.

IČO:  36 045 560
Adresa:  Badín 692, Badín, 97632, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťahy JUDr. Monika Maršáleková ku MHC HRON s.r.o.
   Konateľ   26.06.2014 - 19.08.2016
   Konateľ   26.06.2014 - 20.07.2016