Ing. Ľubomír Lehoťan má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ľubomír Lehoťan priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ľubomír Lehoťan nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií

  Spoločnosť zanikla 06.02.2003
IČO:  31 597 033
Adresa:  Martina Rázusa 9, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   27.02.1995 - 09.09.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.01.1995 - 09.09.1999

BAD, s.r.o.

IČO:  31 631 045
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   15.06.1995 - 27.03.2002

BARBORA, s.r.o.

Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku BARBORA, s.r.o.
   Konateľ   17.10.1995 - 04.06.2002

BBBM, s.r.o. v likvidácii

IČO:  31 613 675
Adresa:  Mliekárenská 37, Brezno, 97728, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   25.04.1995 - 19.10.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1995 - 15.12.1997

KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 23.02.2005
IČO:  31 635 105
Adresa:  360, Brusno, 97662, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Konateľ   22.08.1995 - 22.02.2005

KK Company - Pivovary, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.06.2008
IČO:  31 577 601
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97407, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   30.12.1992 - 18.04.2000

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku KK Company, s.r.o.
   Konateľ   01.01.1993 - 28.11.2002
   Konateľ   01.01.1993 - 22.07.2003

MARTINER a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2001
IČO:  36 021 504
Adresa:  Štefánikova 79, Nitra, 94901, Slovenská republika
Okolie:  22 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku MARTINER a.s.
   Predstaventvo   03.08.1999 - 12.12.2000
   Člen dozorného orgánu   10.06.1997 - 02.08.1999

MEDI FARMA, a.s.

  Spoločnosť zanikla 09.02.2001
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku MEDI FARMA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.1995 - 30.08.1998

PETROCHEMA, a.s. v konkurze

  Spoločnosť zanikla 06.05.2017
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku PETROCHEMA, a.s. v konkurze
   Predstaventvo   23.03.1995 - 25.03.2001

PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2001
IČO:  36 036 072
Adresa:  Štefánikova 79, Nitra, 94901, Slovenská republika
Okolie:  17 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR A SLADOVŇA GEMER, a.s.
   Predstaventvo   26.05.1999 - 17.01.2000
   Člen dozorného orgánu   18.01.2000 - 07.12.2000

PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.04.2001
IČO:  31 637 671
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   12.10.1995 - 18.03.1999

PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze

Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   29.02.1996 - 16.06.1996
   Člen dozorného orgánu   12.05.1998 - 19.01.1999

PIVOVAR Ilava, s.r.o.

IČO:  31 621 635
Adresa:  Pivovarská 58, Ilava, 01911, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 02.03.1999
   Konateľ   09.01.1995 - 18.05.2000

PRIOR, a.s.

Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.1996 - 27.04.2003
   Predstaventvo   08.11.1995 - 26.08.1996
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 30.11.2004
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 31.10.2004

SLOVENKA, a.s.

  Spoločnosť zanikla 20.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 19.04.2011
   Predstaventvo   14.05.1997 - 03.05.2004
   Predstaventvo   28.05.2003 - 31.03.2004
   Predstaventvo   06.10.1997 - 06.03.2003

Slovenská kreditná banka, a.s. v konkurze SKB, a.s. v konkurze (skrátený názov)

Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku Slovenská kreditná banka, a.s. v konkurze SKB, a.s. v konkurze (skrátený názov)
   Predstaventvo   25.08.1993 - 20.12.1995

SLOVMALT T, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 10.06.1997
IČO:  34 120 718
Adresa:  Sladovnícka 15, Trnava, 91741, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996