Ing. Jozef Tkáč má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jozef Tkáč priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jozef Tkáč nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
   Predstaventvo   26.03.1993 - 25.06.1997

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 17.11.2005
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 07.02.2006
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 06.08.2004
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 25.03.2010
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 14.04.2010

Hotel Kyjev a.s. v likvidácii

IČO:  31 322 140
Adresa:  Rajská 2, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  48 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Hotel Kyjev a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   01.12.1994 - 20.11.1997

ING Services, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.09.2006
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku ING Services, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.10.1994 - 28.10.1996

J & T REAL ESTATE, a.s.

Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   27.11.1998 - 16.06.2006
   Predstaventvo   27.11.1998 - 13.06.2006

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   11.08.1997 - 10.06.2014
   Predstaventvo   11.08.1997 - 09.03.2004
   Predstaventvo   11.08.1997 - 11.12.2009
   Predstaventvo   19.11.1997 - 10.06.2003

J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.

Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 31.05.2014
   Predstaventvo   01.06.2009 - 04.08.2014
   Predstaventvo   01.06.2004 - 22.01.2010

Obchodné spoločenské centrum, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.02.2009
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Obchodné spoločenské centrum, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.03.2001 - 29.03.2004
   Člen dozorného orgánu   15.03.2001 - 21.06.2004
   Člen dozorného orgánu   15.03.2001 - 29.07.2004

OTP Banka Slovensko, a.s.

IČO:  31 318 916
Adresa:  Štúrova 5, Bratislava, 81354, Slovenská republika
Okolie:  135 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku OTP Banka Slovensko, a.s.
   Predstaventvo   27.02.1992 - 29.01.1997

POLTAR, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 26.04.2007
IČO:  35 689 510
Adresa:  Hlavná 17, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku POLTAR, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   29.11.1999 - 25.04.2007

QBE, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 19.10.2011
IČO:  17 084 954
Adresa:  Štúrova 27, Košice, 04280, Slovenská republika
Okolie:  44 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku QBE, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.11.1994 - 15.07.1996

Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 28.03.2009
IČO:  17 313 201
Adresa:  Nevädzova 8, Bratislava, 82101, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Realitcentrum, akciová spoločnosť v skratke R T C a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1998 - 27.03.2009

ROPSPOL spol. s r. o.

IČO:  31 423 655
Adresa:  Murgašova 6, Nitra, 94978, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku ROPSPOL spol. s r. o.
   Konateľ   19.11.1999 - 20.06.2000

ROZINGER, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.10.2009
IČO:  35 700 343
Adresa:  Palisády 35, Bratislava, 81106, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku ROZINGER, s.r.o.
   Konateľ   28.09.1999 - 28.04.2002

Slovenský odpadový priemysel, a.s.

Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 05.06.2009
   Člen dozorného orgánu   27.01.2000 - 20.02.2004

Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA

  Spoločnosť zanikla 15.05.2008
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA
   Predstaventvo   01.04.1999 - 14.05.2008

Stavebné bytové družstvo Global

  Spoločnosť zanikla 04.10.2011
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Stavebné bytové družstvo Global
   Predstaventvo   29.03.2005 - 23.04.2005
   Predstaventvo   07.06.2001 - 22.04.2005

Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.12.2006
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
   Predstaventvo   13.11.2000 - 20.07.2004
   Predstaventvo   18.08.2000 - 06.12.2006
   Predstaventvo   18.08.2000 - 31.08.2005

SUPPORT & REAL, a.s.

  Spoločnosť zanikla 17.03.2011
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku SUPPORT & REAL, a.s.
   Predstaventvo   07.12.2006 - 25.05.2009
   Predstaventvo   07.12.2006 - 25.06.2009

SVK, s.r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 28.06.2008
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku SVK, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.2002 - 27.06.2008

TECHNO PLUS, a. s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku TECHNO PLUS, a. s.
   Predstaventvo   15.10.2008 - 19.05.2014
   Predstaventvo   15.10.2008 - 15.11.2013

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.08.1999 - 06.05.2009
   Člen dozorného orgánu   26.08.1999 - 25.07.2005
   Člen dozorného orgánu   30.09.1999 - 08.07.2003
   Člen dozorného orgánu   31.05.2005 - 20.04.2009

Webfork, a.s.

Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Webfork, a.s.
   Predstaventvo   20.12.2000 - 31.05.2002

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku Wüstenrot poisťovňa, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.11.1994 - 24.09.1997