RNDr. Marta Tkáčová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RNDr. Marta Tkáčová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RNDr. Marta Tkáčová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 07.02.2012
Vzťah RNDr. Marta Tkáčová ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 12.07.2000

J & T REAL ESTATE, a.s.

Vzťahy RNDr. Marta Tkáčová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 14.09.2006
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 23.02.2004
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 16.10.2006

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy RNDr. Marta Tkáčová ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.01.1996 - 10.06.2014
   Člen dozorného orgánu   09.05.1996 - 10.06.2003
   Člen dozorného orgánu   09.01.1996 - 09.03.2004
   Člen dozorného orgánu   09.01.1996 - 11.12.2009

J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.

Vzťahy RNDr. Marta Tkáčová ku J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - 31.05.2014
   Člen dozorného orgánu   01.06.2004 - 22.01.2010
   Člen dozorného orgánu   01.06.2009 - 04.08.2014

NOVAM, a.s.

  Spoločnosť zanikla 04.06.2002
IČO:  35 707 721
Adresa:  Štúrova 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  25 subjektov
Vzťah RNDr. Marta Tkáčová ku NOVAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.01.1997 - 09.09.1997

POLTAR, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 26.04.2007
IČO:  35 689 510
Adresa:  Hlavná 17, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah RNDr. Marta Tkáčová ku POLTAR, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   30.04.1996 - 25.04.2007

TECHNO PLUS, a. s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy RNDr. Marta Tkáčová ku TECHNO PLUS, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.2008 - 15.11.2013
   Člen dozorného orgánu   15.10.2008 - 19.05.2014