Ing. Andrej Zaťko má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Andrej Zaťko priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Andrej Zaťko nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ARTHCON, s. r. o.

Vzťah Ing. Andrej Zaťko ku ARTHCON, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.03.2011 - 21.03.2012

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Vzťahy Ing. Andrej Zaťko ku J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
   Prokurista   17.09.2009 - 21.11.2012
   Prokurista   17.09.2009 - 31.10.2012

J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka

  Spoločnosť zanikla 13.08.2009
Vzťahy Ing. Andrej Zaťko ku J&T FINANCE, a.s. - organizačná zložka
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   26.04.2008 - 12.08.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   26.04.2008 - 12.08.2009