Tomáš Martinec má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tomáš Martinec priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tomáš Martinec nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah Tomáš Martinec ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   10.01.1996 - 06.05.2002

Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.12.2006
Vzťah Tomáš Martinec ku Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 06.01.2003