Ing. Marek Néma má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Marek Néma priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Marek Néma nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťahy Ing. Marek Néma ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.08.2005 - 24.02.2006
   Člen dozorného orgánu   15.08.2005 - 17.02.2006

METER s.r.o.

IČO:  43 814 948
Adresa:  Tupého 21/D, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťahy Ing. Marek Néma ku METER s.r.o.
   Konateľ   01.01.2008 - 07.01.2010
   Konateľ   01.01.2008 - 23.11.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2008 - 07.01.2010