Časový priebeh hlavných udalostí osoby Ing. Richard Pokojný