Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

GGE a.s.

  Spoločnosť zanikla 21.07.2016
IČO:  36 746 941
Adresa:  Pekná cesta 6, Bratislava, 83403, Slovenská republika
Okolie:  30 subjektov
Vzťahy Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku GGE a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.05.2014 - 19.10.2015
   Člen dozorného orgánu   05.05.2014 - 21.09.2015

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

IČO:  31 411 592
Adresa:  Mazúrova 2, Skalica, 90901, Slovenská republika
Okolie:  69 subjektov
Vzťahy Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku GRAFOBAL, akciová spoločnosť
   Člen dozorného orgánu   29.06.2009 - 03.10.2014
   Člen dozorného orgánu   29.06.2009 - 21.08.2014
   Člen dozorného orgánu   30.06.2014 - 24.10.2014
   Člen dozorného orgánu   30.06.2014 - stále trvá

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.11.2016 - stále trvá

OLYMPIC a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 14.04.2016
IČO:  31 444 326
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  22 subjektov
Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.04.2009 - 13.04.2016