Ing. Branislav Sališ má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Branislav Sališ priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Branislav Sališ nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Slovpanel a.s.

IČO:  31 634 770
Adresa:  Kamenná cesta 3, Žilina, 01088, Slovenská republika
Okolie:  41 subjektov
Vzťahy Ing. Branislav Sališ ku Slovpanel a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.05.2013 - 14.07.2015
   Člen dozorného orgánu   04.05.2013 - 17.09.2014

SVC s.r.o.

IČO:  36 406 988
Adresa:  Nová 335/26, Žilina, 010 01, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťahy Ing. Branislav Sališ ku SVC s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2002 - 02.07.2010
   Konateľ   29.07.2002 - 21.06.2010
   Konateľ   29.07.2002 - 02.07.2010

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťahy Ing. Branislav Sališ ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.2000 - 22.07.2001
   Predstaventvo   11.08.1993 - 09.04.2000

Vodné dielo Žilina, a.s. - v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 14.03.2008
IČO:  31 438 709
Adresa:  Soblahovská 2, Trenčín, 91101, Slovenská republika
Okolie:  31 subjektov
Vzťah Ing. Branislav Sališ ku Vodné dielo Žilina, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   06.02.1996 - 13.03.2008