Milan Salay má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Milan Salay priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Milan Salay nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

DPT Invest, s. r. o.

Vzťahy Milan Salay ku DPT Invest, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.2015 - stále trvá
   Konateľ   26.11.2015 - stále trvá

Fagus SK, s.r.o.

Vzťahy Milan Salay ku Fagus SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.03.2007 - 06.07.2016
   Konateľ   29.03.2007 - stále trvá

Milan Salay M-S Cont

  Spoločnosť zanikla 31.05.2012
IČO:  30 201 969
Adresa:  524, Kotešová, 01361, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Milan Salay ku Milan Salay M-S Cont
   Podnikateľ   04.11.1992 - 31.05.2012

Pivovar Popper, s.r.o.

IČO:  36 399 078
Adresa:  S.Sakalovej 476, Bytča, 01401, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťahy Milan Salay ku Pivovar Popper, s.r.o.
   Konateľ   07.01.2016 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.2017 - stále trvá