Ing. Jana Dubovská má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Dubovská priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Dubovská nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.

  Spoločnosť zanikla 23.12.1996
IČO:  17 337 798
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82490, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Dubovská ku Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Predstaventvo   16.10.1995 - 12.12.1996
   Člen dozorného orgánu   03.05.1994 - 15.10.1995

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Ing. Jana Dubovská ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   06.12.2001 - 10.06.2003

SBD Jar, družstvo

  Spoločnosť zanikla 29.09.2005
Vzťah Ing. Jana Dubovská ku SBD Jar, družstvo
   Predstaventvo   02.12.1999 - 28.09.2005

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Vzťah Ing. Jana Dubovská ku Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
   Predstaventvo   10.02.1999 - 08.07.2003