JUDr. Jarmila Jánošová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUDr. Jarmila Jánošová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má JUDr. Jarmila Jánošová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Best Hotel Properties a.s.

Vzťahy JUDr. Jarmila Jánošová ku Best Hotel Properties a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.12.2010 - 16.07.2014
   Člen dozorného orgánu   17.12.2010 - stále trvá

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah JUDr. Jarmila Jánošová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2012 - stále trvá

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah JUDr. Jarmila Jánošová ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   13.05.2010 - 10.06.2014

J&T SERVICES SR, s.r.o.

Vzťahy JUDr. Jarmila Jánošová ku J&T SERVICES SR, s.r.o.
   Konateľ   15.02.2013 - 30.12.2013
   Konateľ   15.02.2013 - 05.02.2014