Ing. Ivan Jakabovič má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Jakabovič priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Jakabovič nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AB Dunajská, s. r. o. v likvidácii

IČO:  35 790 610
Adresa:  Radlinského 10, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku AB Dunajská, s. r. o. v likvidácii
   Konateľ   19.06.2000 - 05.06.2003

CESTY NITRA, a.s.

IČO:  34 128 344
Adresa:  Murgašova 6, Nitra, 94978, Slovenská republika
Okolie:  55 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku CESTY NITRA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.09.1999 - 25.02.2001

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2001 - 04.05.2004
   Predstaventvo   10.11.2003 - 05.05.2004

Dúbravská 2, s.r.o.

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Dúbravská 2, s.r.o.
   Konateľ   02.06.2000 - 10.04.2003

Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 25.11.2016
IČO:  35 954 175
Adresa:  Pribinova 25, Bratislava, 81109, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   13.09.2005 - 01.02.2007
   Predstaventvo   13.09.2005 - 08.02.2007

FUXTON, s. r. o.

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku FUXTON, s. r. o.
   Konateľ   18.03.2002 - 05.06.2002

J & T REAL ESTATE, a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.09.2006 - 04.12.2008
   Člen dozorného orgánu   14.09.2006 - 01.12.2008
   Predstaventvo   10.03.1997 - 13.06.2006
   Predstaventvo   10.03.1997 - 16.06.2006

J & T Securities, s.r.o.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J & T Securities, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.2004 - stále trvá
   Konateľ   03.02.1994 - stále trvá

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 27.04.2009
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 11.03.2004
   Člen dozorného orgánu   29.06.2007 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 04.07.2007

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   21.09.1999 - 10.06.2003
   Predstaventvo   09.01.1996 - 10.06.2014
   Predstaventvo   09.01.1996 - 11.12.2009
   Predstaventvo   09.01.1996 - 09.03.2004

J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2004 - 22.01.2010
   Predstaventvo   01.06.2004 - 04.08.2014
   Predstaventvo   01.06.2009 - 25.04.2016
   Predstaventvo   01.06.2014 - 01.12.2015

KOLIBA REAL a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku KOLIBA REAL a.s.
   Predstaventvo   08.10.2009 - 11.10.2016
   Predstaventvo   08.10.2009 - 22.08.2016

Lamačská 3, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 24.09.2016
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Lamačská 3, s.r.o.
   Konateľ   31.05.2001 - 28.05.2009
   Konateľ   25.05.2009 - 29.05.2009

Obchodné spoločenské centrum, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.02.2009
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Obchodné spoločenské centrum, a.s.
   Predstaventvo   15.03.2001 - 29.07.2004
   Predstaventvo   27.03.2001 - 29.03.2004
   Predstaventvo   15.03.2001 - 21.06.2004

POLTAR, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 26.04.2007
IČO:  35 689 510
Adresa:  Hlavná 17, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku POLTAR, a.s. v likvidácii
   Likvidátor   08.04.2003 - 26.04.2007

REMUS a.s.

  Spoločnosť zanikla 20.12.2008
IČO:  31 562 400
Adresa:  Kragujevská 4, Žilina, 01075, Slovenská republika
Okolie:  23 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku REMUS a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.08.1995 - 23.06.1997

ROJKO, spol. s r.o.

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku ROJKO, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2004 - 08.12.2004

SBD Jar, družstvo

  Spoločnosť zanikla 29.09.2005
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku SBD Jar, družstvo
   Predstaventvo   25.10.2001 - 28.09.2005

Slovenský odpadový priemysel, a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 05.06.2009
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 20.04.2009

SOMATON, s.r.o.

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku SOMATON, s.r.o.
   Konateľ   08.06.2000 - 05.06.2003

Spoločné zdravotníctvo, a.s.

  Spoločnosť zanikla 28.08.2012
IČO:  36 612 847
Adresa:  Nemocničná 7, Humenné, 06601, Slovenská republika
Okolie:  25 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Spoločné zdravotníctvo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.09.2006 - 07.06.2010
   Člen dozorného orgánu   28.09.2006 - 19.05.2010

Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA

  Spoločnosť zanikla 15.05.2008
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA
   Predstaventvo   01.04.1999 - 14.05.2008

Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.12.2006
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 20.09.2005
   Predstaventvo   19.11.1996 - 06.12.2006
   Predstaventvo   13.11.2000 - 20.07.2004

SUPPORT & REAL, a.s.

  Spoločnosť zanikla 17.03.2011
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku SUPPORT & REAL, a.s.
   Predstaventvo   07.12.2006 - 25.05.2009
   Predstaventvo   07.12.2006 - 25.06.2009

Tatranské lanové dráhy, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.05.2010
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2000 - 15.02.2001

TECHNO PLUS, a. s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku TECHNO PLUS, a. s.
   Predstaventvo   15.10.2008 - 19.05.2014
   Predstaventvo   15.10.2008 - 15.11.2013

Tehelňa Gbelce, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 04.03.2010
Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Tehelňa Gbelce, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.06.1999 - 08.05.2000

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.2005 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   31.05.2005 - 06.05.2009

Webfork, a.s.

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Webfork, a.s.
   Predstaventvo   20.12.2000 - 31.05.2002