Ing. Tatiana Korbačková má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Tatiana Korbačková priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Tatiana Korbačková nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Akzent BigBoard, a.s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku Akzent BigBoard, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2012 - 22.01.2016
   Člen dozorného orgánu   01.02.2012 - 18.12.2015
   Člen dozorného orgánu   30.04.2010 - 22.08.2011
   Člen dozorného orgánu   30.04.2010 - 09.09.2011

Berkshire BLUE CHIP, a. s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku Berkshire BLUE CHIP, a. s.
   Člen dozorného orgánu   19.03.2010 - 11.04.2014
   Člen dozorného orgánu   19.03.2010 - 01.04.2014

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.02.1997 - 12.08.1997
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 01.04.2014
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 14.04.2014

J & T REAL ESTATE, a.s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 09.04.2014
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 18.12.2013
   Člen dozorného orgánu   02.12.2013 - 14.04.2014

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 09.03.2004
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 27.11.2008
   Člen dozorného orgánu   13.05.2003 - 12.12.2008

J&T Real Estate Holding, a. s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku J&T Real Estate Holding, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.11.2008 - 15.04.2014
   Člen dozorného orgánu   13.11.2008 - 24.01.2014
   Člen dozorného orgánu   14.11.2013 - 09.04.2014

Obchodné spoločenské centrum, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.02.2009
Vzťah Ing. Tatiana Korbačková ku Obchodné spoločenské centrum, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.06.2004 - 06.02.2009

RECAR Slovensko a.s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku RECAR Slovensko a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.08.2010 - 09.02.2016
   Člen dozorného orgánu   09.08.2010 - 22.09.2010
   Člen dozorného orgánu   09.08.2010 - 09.08.2015

Rezidencia BÁRDOŠOVA, a.s.

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku Rezidencia BÁRDOŠOVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.10.2009 - 27.10.2014
   Člen dozorného orgánu   27.10.2009 - 01.10.2014

TECHNO PLUS, a. s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku TECHNO PLUS, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.2008 - 19.05.2014
   Člen dozorného orgánu   15.10.2008 - 15.11.2013

WAVO - Trans Spedition, spol. s r.o. - v likvidácii

Vzťah Ing. Tatiana Korbačková ku WAVO - Trans Spedition, spol. s r.o. - v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.1997 - 01.10.1997

ZESMAL, a. s. v likvidácii

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku ZESMAL, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.06.1997 - 14.07.2006
   Člen dozorného orgánu   02.06.2006 - stále trvá
   Predstaventvo   07.04.1997 - 05.06.1997
   Člen dozorného orgánu   02.06.2006 - 15.07.2006
   Člen dozorného orgánu   02.06.2006 - 05.12.2014