MUDr. Rudolf Braun má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MUDr. Rudolf Braun priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MUDr. Rudolf Braun nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BRAUN MED, spol. s r.o.

IČO:  36 662 437
Adresa:  Lúčna 15, Piešťany, 92101, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťahy MUDr. Rudolf Braun ku BRAUN MED, spol. s r.o.
   Konateľ   09.08.2006 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.08.2006 - stále trvá

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah MUDr. Rudolf Braun ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1995 - 08.05.1996