Ing. Etela Benková má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Etela Benková priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Etela Benková nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AIKON SK, s. r. o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 30.09.2009
IČO:  35 872 063
Adresa:  Tvarožkova 2, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Ing. Etela Benková ku AIKON SK, s. r. o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.2003 - 29.11.2005

HoBen´s Management s. r. o.

IČO:  36 760 455
Adresa:  Tallerova 5, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťahy Ing. Etela Benková ku HoBen´s Management s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.03.2007 - 17.07.2008
   Konateľ   31.03.2007 - 17.07.2008
   Konateľ   31.03.2007 - 07.07.2008

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Ing. Etela Benková ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1995 - 08.05.1996