Jana Šuterová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Jana Šuterová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Jana Šuterová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 07.02.2012
Vzťah Jana Šuterová ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 12.07.2000

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy Jana Šuterová ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.11.2008 - 10.06.2014
   Člen dozorného orgánu   27.11.2008 - 11.12.2009

KPRHT 14 s. r. o.

Vzťah Jana Šuterová ku KPRHT 14 s. r. o.
   Konateľ   23.07.2013 - stále trvá

KPRHT 19, s. r. o.

Vzťah Jana Šuterová ku KPRHT 19, s. r. o.
   Konateľ   23.07.2013 - stále trvá

WRC, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.12.2005
IČO:  36 239 445
Adresa:  Vajnorská 137, Bratislava, 83104, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Jana Šuterová ku WRC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.2000 - 29.07.2002