Ing. Monika Céreová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Monika Céreová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Monika Céreová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťahy Ing. Monika Céreová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 06.08.2004
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 07.02.2006
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 17.11.2005

J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Vzťah Ing. Monika Céreová ku J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   23.11.2005 - 23.02.2006

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťahy Ing. Monika Céreová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   27.08.2002 - 22.11.2005
   Predstaventvo   27.08.2002 - 07.12.2005
   Predstaventvo   20.03.1998 - 08.12.2002
   Predstaventvo   27.08.2002 - 11.03.2004

Webfork, a.s.

Vzťah Ing. Monika Céreová ku Webfork, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.2000 - 31.05.2002