Ing. Alexander Kraus má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Alexander Kraus priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Alexander Kraus nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

CONTROL-VHS-SK, s.r.o.

IČO:  36 402 613
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  16 subjektov
Vzťahy Ing. Alexander Kraus ku CONTROL-VHS-SK, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 05.02.2003
   Člen dozorného orgánu   06.12.2001 - 16.12.2003

STAVEBNÁ GEOLÓGIA, GEOMECHANIKA, SGG, spol. s r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 30.09.2011
Vzťahy Ing. Alexander Kraus ku STAVEBNÁ GEOLÓGIA, GEOMECHANIKA, SGG, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   23.09.1997 - 23.06.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.09.1997 - 06.09.2003