Ing. Štefan Comorek má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Štefan Comorek priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Štefan Comorek nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BA-Ro SK, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 25.09.2010
Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku BA-Ro SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.11.2005 - 08.02.2007
   Konateľ   07.11.2005 - 26.10.2006
   Konateľ   07.11.2005 - 19.06.2006

Cembrex spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 27.10.2015
Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   01.12.2010 - 13.01.2011
   Konateľ   01.12.2010 - 18.01.2011

DERGOT, akciová spoločnosť

Vzťah Ing. Štefan Comorek ku DERGOT, akciová spoločnosť
   Predstaventvo   09.02.2008 - 20.04.2016

EGU GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 12.05.2011
Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku EGU GROUP, a.s.
   Predstaventvo   25.02.2006 - 31.10.2007
   Predstaventvo   25.02.2006 - 31.10.2007
   Člen dozorného orgánu   01.11.2007 - 13.03.2009
   Člen dozorného orgánu   01.11.2007 - 27.03.2009

ENERGY STUDIO, s.r.o.

Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku ENERGY STUDIO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.2009 - 18.06.2010
   Konateľ   09.10.2009 - 20.05.2011
   Konateľ   09.10.2009 - 30.05.2011

NRC 4, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 03.03.2010
IČO:  36 374 091
Adresa:  Rosinská 4, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku NRC 4, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.09.1997 - 10.02.1999
   Konateľ   09.09.1997 - 10.02.1999

Stone Zone, a.s.

  Spoločnosť zanikla 27.08.2013
IČO:  45 445 257
Adresa:  Sasinkova 26, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah Ing. Štefan Comorek ku Stone Zone, a.s.
   Predstaventvo   14.04.2010 - 26.08.2013