Ing. Ivan Propper má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Propper priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Ivan Propper nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

C.B.R. Maťovce - Carbon Black Reloading s.r.o.

Vzťah Ing. Ivan Propper ku C.B.R. Maťovce - Carbon Black Reloading s.r.o.
   Konateľ   26.06.2000 - 20.06.2002

CAPRI, a. s.

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku CAPRI, a. s.
   Predstaventvo   20.10.2004 - 04.12.2007
   Predstaventvo   20.10.2004 - 18.07.2005

CESTOVNÁ KANCELÁRIA KOLUMBUS spol. s r.o.

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku CESTOVNÁ KANCELÁRIA KOLUMBUS spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.2003 - 15.07.2008
   Konateľ   13.03.2003 - 06.05.2008

CONAMIS TRADING spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 09.10.2012
IČO:  31 358 926
Adresa:  Krajná 86, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku CONAMIS TRADING spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.1993 - 19.04.2007
   Konateľ   29.09.1993 - 20.04.2007

CONAMIS TRADING TRANSPORT spol. s r.o.

IČO:  31 359 256
Adresa:  Krajná 86, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku CONAMIS TRADING TRANSPORT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.10.1993 - 12.05.1998
   Konateľ   05.10.1993 - 20.06.2002

F.G.T.C., a.s.

  Spoločnosť zanikla 26.02.2013
IČO:  35 769 726
Adresa:  Krajná 1, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Propper ku F.G.T.C., a.s.
   Predstaventvo   30.06.1999 - 25.02.2013

FERTILAGRI TRADING a.s.

  Spoločnosť zanikla 09.04.2015
IČO:  35 685 280
Adresa:  Krajná 86, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku FERTILAGRI TRADING a.s.
   Predstaventvo   11.03.1996 - 07.03.2012
   Predstaventvo   06.06.2007 - 08.03.2012

IMMAL, s.r.o.

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku IMMAL, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.09.1997 - 26.01.2010
   Konateľ   04.09.1997 - 26.01.2010

IMMOGROUP s.r.o.

IČO:  35 831 022
Adresa:  Krajná 86, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku IMMOGROUP s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.2002 - stále trvá
   Konateľ   13.02.2002 - stále trvá

IMMOGROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 13.02.2002
IČO:  35 688 271
Adresa:  Krajná 86, Bratislava, 82104, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Propper ku IMMOGROUP, a.s.
   Predstaventvo   18.04.1996 - 29.03.1999

IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii

IČO:  17 535 344
Adresa:  Michalská 10, Bratislava, 81536, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Propper ku IPF CONAMIS INVESTMENT, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.01.1992 - stále trvá

Lentimex spol. s r.o.

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku Lentimex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.09.2004 - 21.12.2006
   Konateľ   07.05.1997 - 07.12.2006
   Konateľ   07.05.1997 - 07.04.2004
   Konateľ   07.05.1997 - 08.02.2004

LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.

Vzťahy Ing. Ivan Propper ku LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.11.1993 - 06.05.2008
   Konateľ   11.11.1993 - 20.11.2002
   Konateľ   11.11.1993 - 06.05.2008

LTX Development, s.r.o.

Vzťah Ing. Ivan Propper ku LTX Development, s.r.o.
   Konateľ   14.02.2005 - 07.11.2007

PETRŽALKA CITY, a.s.

IČO:  35 933 372
Adresa:  Panenská 6, Bratislava, 81103, Slovenská republika
Okolie:  22 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku PETRŽALKA CITY, a.s.
   Predstaventvo   19.07.2006 - 21.01.2008
   Predstaventvo   16.01.2008 - 30.12.2008

Pohronské strojárne, a.s. v konkurze

  Spoločnosť zanikla 09.10.2010
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku Pohronské strojárne, a.s. v konkurze
   Člen dozorného orgánu   13.03.2003 - 19.03.2004
   Predstaventvo   19.03.2004 - 08.10.2010

SIMA, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 03.05.2016
IČO:  17 309 018
Adresa:  Jeséniova 53, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Ing. Ivan Propper ku SIMA, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.06.1995 - 19.04.2007

Slovenská letecká spoločnosť a.s.

  Spoločnosť zanikla 17.03.2012
IČO:  31 341 128
Adresa:  Koceľova 15, Bratislava, 81594, Slovenská republika
Okolie:  16 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku Slovenská letecká spoločnosť a.s.
   Predstaventvo   10.06.2007 - 11.10.2007
   Predstaventvo   08.03.1994 - 10.10.2007

Stredoslovenská energetika, a.s.

Vzťah Ing. Ivan Propper ku Stredoslovenská energetika, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2002 - 31.10.2002

TRANSMAT, spol. s r.o., Maťovce

Vzťah Ing. Ivan Propper ku TRANSMAT, spol. s r.o., Maťovce
   Konateľ   20.04.1994 - 23.09.1997

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťahy Ing. Ivan Propper ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.09.2003 - 31.03.2004
   Člen dozorného orgánu   17.09.2003 - 27.04.2004

YASMIN RESTAURANT s.r.o.

Vzťah Ing. Ivan Propper ku YASMIN RESTAURANT s.r.o.
   Konateľ   07.10.2005 - 07.12.2007