Rastislav Čapkovič má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Rastislav Čapkovič priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Rastislav Čapkovič nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BMI SECURITIES o.c.p. a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 30.09.1999
IČO:  35 688 581
Adresa:  Sabinovská 10, Bratislava, 82102, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah Rastislav Čapkovič ku BMI SECURITIES o.c.p. a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.04.1996 - 05.09.1996

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťah Rastislav Čapkovič ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.1996 - 19.03.1998