Ing. Peter Korbačka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Peter Korbačka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Peter Korbačka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ARTENIA, spol. s r.o. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 21.03.2007
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku ARTENIA, spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   20.09.1995 - 20.03.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.09.1995 - 12.03.1997

Berkshire BLUE CHIP, a. s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Berkshire BLUE CHIP, a. s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.2001 - 17.05.2002

BRICK Slovakia, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 17.12.2002
IČO:  35 733 861
Adresa:  Tehelná 5, Zlaté Moravce, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku BRICK Slovakia, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   27.11.1997 - 11.08.1998

CESTY NITRA, a.s.

IČO:  34 128 344
Adresa:  Murgašova 6, Nitra, 94978, Slovenská republika
Okolie:  59 subjektov
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku CESTY NITRA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.09.1999 - 25.02.2001

Diversified Retail Company, a.s.

Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.08.1997 - 14.06.1999
   Predstaventvo   06.06.2001 - 06.08.2004
   Predstaventvo   12.02.1997 - 12.08.1997

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku DLHOPIS, o.c.p., a.s.
   Predstaventvo   05.08.1996 - 27.12.1998

DUBNIK-INVEST spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 26.02.2008
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku DUBNIK-INVEST spol. s r.o.
   Konateľ   16.03.1998 - 23.03.2004

Dúbravská 2, s.r.o.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Dúbravská 2, s.r.o.
   Konateľ   02.06.2000 - 22.04.2003

FUXTON, s. r. o.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku FUXTON, s. r. o.
   Konateľ   18.03.2002 - 05.06.2002

HOUSES SLOVAKIA s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 14.03.2014
IČO:  31 404 294
Adresa:  Palisády 35, Bratislava, 81106, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku HOUSES SLOVAKIA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.10.1995 - 13.03.2014
   Konateľ   25.10.1995 - 12.07.2000

I. slovenská tehliarska a.s.

  Spoločnosť zanikla 12.01.2013
IČO:  31 412 556
Adresa:  Moyzesova 2, Pezinok, 90215, Slovenská republika
Okolie:  35 subjektov
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku I. slovenská tehliarska a.s.
   Neurčené   08.08.1996 - 26.08.1998

J & T REAL ESTATE, a.s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.1997 - 10.02.2003

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Predstaventvo   21.09.1999 - 10.06.2003

MÝTO, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 15.12.2000
IČO:  35 708 581
Adresa:  Radlinského 27, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku MÝTO, s.r.o.
   Konateľ   04.02.1997 - 09.05.1999

NOVAM, a.s.

  Spoločnosť zanikla 04.06.2002
IČO:  35 707 721
Adresa:  Štúrova 11, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  25 subjektov
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku NOVAM, a.s.
   Predstaventvo   24.01.1997 - 09.09.1997

Obchodné spoločenské centrum, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.02.2009
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Obchodné spoločenské centrum, a.s.
   Predstaventvo   27.03.2001 - 29.03.2004

Programinvest, investičný fond, a.s.

  Spoločnosť zanikla 18.04.2002
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Programinvest, investičný fond, a.s.
   Predstaventvo   27.11.2000 - 17.04.2002

ROZINGER, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.10.2009
IČO:  35 700 343
Adresa:  Palisády 35, Bratislava, 81106, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku ROZINGER, s.r.o.
   Konateľ   09.10.1996 - 14.12.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.1996 - 28.04.2002

SEKOV, spol. s r.o.

IČO:  34 138 901
Adresa:  Štefánikova 715, Senica, 90534, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku SEKOV, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.04.1996 - 16.10.1997
   Konateľ   22.04.1996 - 16.10.1997

SkyLife spol. s r.o.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku SkyLife spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.04.1998 - 10.04.2001

SLOVAKIA APPART, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 21.04.2009
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku SLOVAKIA APPART, spol. s r.o.
   Konateľ   18.09.1996 - 23.09.2002

SOMATON, s.r.o.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku SOMATON, s.r.o.
   Konateľ   08.06.2000 - 10.06.2003

Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA

  Spoločnosť zanikla 15.05.2008
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Stavebné bytové družstvo DÚBRAVKA
   Predstaventvo   01.04.1999 - 14.05.2008

Stavebné bytové družstvo Global

  Spoločnosť zanikla 04.10.2011
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Stavebné bytové družstvo Global
   Predstaventvo   28.05.1997 - 22.04.2005
   Predstaventvo   29.03.2005 - 23.04.2005

Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.

  Spoločnosť zanikla 07.12.2006
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 20.03.1997

Tatranské lanové dráhy, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.05.2010
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   16.02.2001 - 02.03.2004

Tehelňa Gbelce, a.s. v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 04.03.2010
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Tehelňa Gbelce, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.06.1999 - 08.05.2000

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
   Predstaventvo   04.04.1997 - 08.07.2003

Webfork, a.s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Webfork, a.s.
   Predstaventvo   20.12.2000 - 31.05.2002

ZESMAL, a. s. v likvidácii

Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku ZESMAL, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   07.04.1997 - 05.06.1997
   Predstaventvo   06.06.1997 - 28.04.2004

ZOMEX, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 30.09.1999
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku ZOMEX, spol. s r.o.
   Konateľ   29.02.1996 - 25.06.1996

ZSSV Zlaté Moravce, a.s.

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku ZSSV Zlaté Moravce, a.s.
   Predstaventvo   07.09.1998 - 08.12.1999