Marián Mesiarik má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marián Mesiarik priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Marián Mesiarik nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BARBORA, s.r.o.

Vzťahy Marián Mesiarik ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.07.2002 - 15.01.2009
   Konateľ   04.06.2002 - 15.01.2009
   Konateľ   04.06.2002 - 04.07.2002
   Konateľ   04.06.2002 - 31.12.2008

Marián Mesiarik - MERIK

  Spoločnosť zanikla 31.01.2008
IČO:  40 887 421
Adresa:  Dolná 36, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Marián Mesiarik ku Marián Mesiarik - MERIK
   Podnikateľ   29.04.1992 - 31.01.2008