Ing. Branislav Mala má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Branislav Mala priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Branislav Mala nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BAD, s.r.o.

IČO:  31 631 045
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťahy Ing. Branislav Mala ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   27.03.2002 - 27.11.2006
   Konateľ   27.03.2002 - 06.11.2006
   Konateľ   22.01.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.2002 - 27.11.2006

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah Ing. Branislav Mala ku KK Company, s.r.o.
   Konateľ   20.01.2009 - 06.02.2017

PETROCHEMA, a.s. v konkurze

  Spoločnosť zanikla 06.05.2017
Vzťah Ing. Branislav Mala ku PETROCHEMA, a.s. v konkurze
   Člen dozorného orgánu   03.02.2000 - 25.03.2001

PIVOVAR Ilava, s.r.o.

IČO:  31 621 635
Adresa:  Pivovarská 58, Ilava, 01911, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah Ing. Branislav Mala ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.03.1999 - 27.05.2013

PRIOR, a.s.

Vzťahy Ing. Branislav Mala ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   04.02.2002 - 27.04.2003
   Predstaventvo   16.08.2001 - 29.02.2008
   Predstaventvo   16.08.2001 - 20.03.2008

SLOVENKA, a.s.

  Spoločnosť zanikla 20.04.2011
Vzťahy Ing. Branislav Mala ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2001 - 19.04.2011
   Člen dozorného orgánu   18.09.2001 - 06.03.2003