Ing. Dagmar Mihálová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Dagmar Mihálová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Dagmar Mihálová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AUDA, spol. s r.o.

Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku AUDA, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.10.1995 - 09.01.1997

BDR Consult spol. s r.o.

Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku BDR Consult spol. s r.o.
   Konateľ   14.10.1993 - 09.09.2002

BDR, spol. s r.o.

Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku BDR, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.1993 - 08.08.1996

KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 23.02.2005
IČO:  31 635 105
Adresa:  360, Brusno, 97662, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.1995 - 22.02.2005

PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.04.2001
IČO:  31 637 671
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťahy Ing. Dagmar Mihálová ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   12.10.1995 - 14.12.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.10.1995 - 14.12.1997

SEZAM Consulting, spol. s r.o.

Vzťahy Ing. Dagmar Mihálová ku SEZAM Consulting, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.02.1995 - 12.05.1997
   Konateľ   17.02.1995 - 12.05.1997

Slovenská papierenská a.s. - v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 10.06.2004
IČO:  31 392 806
Adresa:  Šoltésovej 2, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  11 subjektov
Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku Slovenská papierenská a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   20.11.1995 - 09.06.2004