Peter Macháček má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Peter Macháček priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Peter Macháček nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Ivan Kmotrík ARTMEDIA

Vzťah Peter Macháček ku PhDr. Ivan Kmotrík ARTMEDIA
   Zodpovedný zástupca   10.04.1992 - stále trvá

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

IČO:  35 683 244
Adresa:  Mallého 60, Skalica, 90901, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťahy Peter Macháček ku Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.1999 - stále trvá
   Konateľ   07.05.1996 - stále trvá