Ing. Jana Čupajová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Čupajová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ing. Jana Čupajová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AISE, s.r.o., organizačná zložka

IČO:  36 835 129
Adresa:  Pribinova 25, Bratislava, 81109, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku AISE, s.r.o., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   24.01.2008 - 31.01.2013
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   24.01.2008 - 06.03.2013
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   24.01.2008 - 31.01.2013
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   24.01.2008 - 06.03.2013

DNV Base, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 19.12.2015
IČO:  36 794 422
Adresa:  Laurinská 18, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku DNV Base, s.r.o.
   Konateľ   28.08.2007 - 30.07.2015
   Konateľ   28.08.2007 - 15.07.2015

DNV Logistics, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 19.12.2015
IČO:  36 787 698
Adresa:  Laurinská 18, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku DNV Logistics, s.r.o.
   Konateľ   07.06.2007 - 15.07.2015
   Konateľ   07.06.2007 - 30.07.2015

DNV park, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2008
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku DNV park, s.r.o.
   Konateľ   14.09.2006 - 03.08.2007
   Konateľ   14.09.2006 - 05.09.2007

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

IČO:  36 682 071
Adresa:  Pribinova 25, Bratislava, 81109, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   04.03.2008 - 08.02.2010
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   04.03.2008 - 30.11.2009

J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.

Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2010 - 23.01.2017
   Predstaventvo   01.10.2010 - 19.07.2016

Terpera, s.r.o.

Vzťah Ing. Jana Čupajová ku Terpera, s.r.o.
   Konateľ   23.03.2007 - 30.03.2007

Triskata, s.r.o.

IČO:  36 776 416
Adresa:  Pribinova 25, Bratislava, 81109, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku Triskata, s.r.o.
   Konateľ   15.05.2007 - 06.04.2009
   Konateľ   15.05.2007 - 14.05.2009